5973

5973

размеры: 40х80
материал: иск.кожа
цена: 8 000р.